Missie

Wij leren de kinderen vorm en kleur te geven aan hun toekomst, waaraan ze zelf hun unieke steentje gaan bijdragen. Dit betekent dat de kinderen zich eigenaar voelen van hun leerproces, waardoor ze nu en in de toekomst zelf zin kunnen geven aan hun leven.

De leerstof helpt het kind in zijn/haar groei naar volwassenheid. In het begin zal de leerkracht keuzes maken met betrekking tot de leerstof en de werkvormen, tijdens het traject zal het kind laten zien steeds meer eigenaar te worden van zijn/haar leren. We handelen vanuit een Christelijke levensovertuiging gericht op eigenaarschap, zelfstandigheid en samenwerken. Het doel? Klaar zijn voor het werken aan een mooie toekomst voor zichzelf, de ander en de samenleving.

Visie

Bovenstaande missie betekent dat we onze visie vanuit verschillende dimensies benaderen: levensbeschouwelijk, maatschappelijk, onderwijskundig en pedagogisch. Deze visie is ontwikkeld door het team in mei 2017.

Levensbeschouwelijke visie:

·         Onze Christelijke identiteit is richtinggevend voor ons handelen

·         Onze waarden en normen zijn hierop gebaseerd

Maatschappelijke visie:

·         Talenten moeten ontwikkeld worden

·         Er is respect voor de mens en de natuur

·         Ieder draagt zorg voor een duurzame samenleving

·         Onze school leidt kinderen op voor de 21ste eeuw

Onderwijskundige visie:

·         ‘Evidence based’ leren werkt succesvol

·         ‘Eigenaarschap’ van leren is een must

·         Leren met en van elkaar is een meerwaarde

·         We stellen hoge doelen en hebben hoge verwachtingen      

Pedagogische visie:

·         Een warm pedagogisch klimaat is de basis van onze school

·         Veiligheid is de belangrijkste pijler

·         De communicatie is open en transparant

·         Zelfstandig werken met als doel toewerken naar zelfstandigheid